Phát Hiện Mối Đe Doạ An Ninh - Threat Detect

Đảm Bảo An Ninh Cho Các Dự Án Tương Lai - Securing Your Future Projects

 1. Thiết lập, duy trì, làm sạch an ninh mạng.
 2. Sử dụng mật khẩu an toàn và nhiều lớp.
 3. Sử dụng Zero Trust Security.
 4. Cẩn trọng với những chiêu trò lừa đảo.
 5. Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ đảm bảo an ninh mạng.
 6. Bảo mật hệ thống mạng theo nhiều cấp độ khác nhau.
 7. Nên sử dụng dịch vụ bảo mật thông tin của bên thứ 3.
 1. Bảo vệ con người an toàn.
 1. Bảo vệ cơ sở vật chất an toàn.
 2. Bảo vệ tài sản an toàn.
 3. Bảo vệ các thiết bị máy móc an toàn.
 4. Bảo vệ môi trường làm việc an toàn.
 5. Bảo vệ các hệ thống hiện hữu an toàn.
 6. Bảo vệ cơ sở dữ liệu an toàn.

1. Bảo vệ các dữ liệu quan trọng.
2. Bảo vệ các thông tin bí mật.
3. Bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm.
4. Bảo vệ bí mật công nghệ sản xuất.
5. Bảo vệ bí mật về chiến lược kinh doanh.
6. Bảo vệ các IPs truy cập vào hệ thống.
7. Bảo vệ các dữ liệu được mã hoá.

 1. Bảo vệ an ninh chung cho hệ thống.
 2. Bảo vệ các IPs cho khách hàng.
 3. Bảo vệ hệ thống Camera.
 4. Bảo vệ hệ thống báo động.
 5. Bảo vệ hệ thống chống trộm.
 6. Bảo vệ hệ thống kiểm soát vây tay.
 7. Bảo vệ hệ thống nhận diện khuôn mặt.

An Ninh Sinh Trắc Học - Biometric Security

 1. Bảo mật công nghệ.
 2. Bảo mật truy cập.
 3. Bảo mật hệ thống.
 4. Bảo mật dữ liệu.
 5. Bảo mật hành vi.
 6. Bảo mật danh tính.
 7. Bảo mật cá nhân.
 8. Bảo mật quy trình.
Bảo mật dữ liệu

An Ninh Mạng - Network Security

 1. Bảo vệ bí mật công nghệ.
 2. Bảo vệ hệ thống mạng.
 3. Bảo vệ tính toàn vẹn.
 4. Bảo vệ tính bảo mật.
 5. Bảo vệ tính có sẵn.
 6. Bảo vệ dữ liệu data.
 7. Bảo vệ máy tính.
 8. Bảo vệ quy trình.
bảo mật dữ liệu
 1. Bảo mật các biện pháp.
 2. Bảo mật thiết bị. 
 3. Bảo mật thiết kế.
 4. Bảo mật thông tin.
 5. Bảo mật hệ thống.
 6. Bảo mật đe doạ.
 7. Bảo mật rủi ro.
 8. Bảo mật tổn hại.

Dự Án An Toàn - Safety Project

Mang Lại An Toàn Cho Dự Án Tương Lai - Securing Your Future Projects

Liên Hệ Ngay Hôm Nay - Connect Today

Mang Lại An Toàn Cho Khách Hàng - United for Your Safety

Thuê Bảo Vệ Gọi - Hire Security Guards Call - 0903 833 308

Đừng Ngần Ngại Hãy Nói Xin Chào - Do Not Hesitate To Say