• Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính

  Integrity Security Services Company

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng của mình và sẽ mang lại giá trị cộng thêm cho tất cả các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty chúng tôi. Ngoài ra Công ty Bảo vệ Liêm Chính còn ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

 • Dịch Vụ Bảo Vệ Giá Rẻ Liêm Chính

  Integrity Cheap Security Services

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng của mình và sẽ mang lại giá trị cộng thêm cho tất cả các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty chúng tôi. Ngoài ra Công ty Bảo vệ Liêm Chính còn ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

 • An Ninh Của Khách Hàng - Trách Nhiệm Của Liêm Chính

  Customer Security - The Responsibility Of Integrity

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng của mình và sẽ mang lại giá trị cộng thêm cho tất cả các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty chúng tôi. Ngoài ra Công ty Bảo vệ Liêm Chính còn ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

 • Công ty Bảo Vệ Liêm Chính Có Nhiều Giải Pháp An Ninh Tốt

  Integrity Security Company Has Many Good Security Solutions

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng, mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả nhất.

  Integrity Security Service: Always beside all customers, bringing added value to customers, preventing all risks most effectively.
 • Công ty Bảo vệ Chuyên Nghiệp Liêm Chính

  Integrity Professional Security Company

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng, mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả nhất.

 • Công ty Bảo vệ Uy Tín Liêm Chính

  Reputable Integrity Security Company

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng, mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả nhất.

 • Công ty Bảo vệ Chất Lượng Liêm Chính

  Integrity Quality Security Company

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng, mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả nhất.

 • Công ty Bảo vệ Đẳng cấp Liêm Chính

  Integrity Class Security Company

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng, mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả nhất.

 • Tất Cả Bảo Vệ Đều Được Đào Tạo Bài Bản

  All Security Guards Are Properly Trained

  Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính: Luôn bên cạnh tất cả khách hàng, mang lại giá trị cộng thêm cho khách hàng, ngăn chặn mọi rủi ro hiệu quả nhất.

 • Bảo Vệ Có Kỹ Năng Phòng Cháy và Cứu Nạn

  Security Guard with Fire Prevention and Rescue Skills

  Các Giải Pháp An Ninh Mới: Các giải pháp an ninh mới sẽ giúp cho tất cả khách hàng được an ninh và an toàn cao nhất. Ngoài ra còn chủ động ngăn chặn có hiệu quả những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra.

  New Security Solutions: New security solutions will help all customers have the highest security and safety. In addition, it proactively and effectively prevents potential risks that may occur.
 • Bảo Vệ Có Kỹ Năng Sơ Cấp Cứu

  Security Guard with First Aid Skills

  An Ninh Mạng: An ninh mạng tập trung vào việc ngăn chặn những cuộc tấn công mạng, bảo mật các dữ liệu quan trọng, ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống máy chủ ...v.v.

  Cyber ​​Security: Cyber ​​security focuses on preventing cyber attacks, securing important data, preventing unauthorized access to server systems...etc.
 • Bảo Vệ Được Trang Bị Súng Khi Làm Việc

  Guard Armed with Gun While Working

  Đảm Bảo An Ninh Cho Các Mạng Xã Hội: Ai cũng biết rằng ngày nay đã có rất nhiều các trang mạng xã hội được tạo ra, với quy mô xuyên biên giới như; Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, Wechat, Tiktok ...v.v do vậy để kiểm soát an ninh liên quan đến các trang mạng này là không hề dễ dàng, vì thế mà Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính đã áp dụng nhiều giải pháp tốt để kiểm soát các trang mạng này trong thời gian vừa qua.

Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính - Integrity Security Services

Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Liêm Chính - Niêm Tin Cho Mọi Khách Hàng Cần Thuê

Chúng tôi đang áp dụng nhiều giải pháp an ninh tốt nhất, để đảm bảo an ninh và an toàn cao nhất cho khách hàng. Khi khách hàng đặt bút ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính là khách hàng sẽ được bảo đảm an ninh tuyệt đối.

We are applying many of the best security solutions to ensure the highest security and safety for our customers. When customers sign a contract with Integrity Security Services Company, they will be guaranteed absolute security.

 

Đánh G Và Phân Tích - Evaluation And Analysis

Chiến Lược Phát Triển - Development Strategy

Nâng Cao Chất Lượng - Improve Quality

Bảo Vệ Toà Nhà - Building Security Bảo Vệ Siêu Thị - Supermarket Security Bảo Vệ Công Ty - Company Security Bảo Vệ Nhà Máy - Factory Security Bảo Vệ Ngân Hàng - Bank Security Bảo Vệ Nhà Riêng - Pravite House Security Bảo Vệ Yếu Nhân - Very Important Person (VIP) Bảo Vệ Trường Học - School Security Bảo Vệ Vận Chuyển - Security For Transpotion (ST)
Bảo Vệ Toà Nhà - Building Security Bảo Vệ Siêu Thị - Supermarket Security Bảo Vệ Công Ty - Company Security Bảo Vệ Nhà Máy - Factory Security Bảo Vệ Ngân Hàng - Bank Security Bảo Vệ Nhà Riêng - Pravite House Security Bảo Vệ Yếu Nhân - Very Important Person (VIP) Bảo Vệ Trường Học - School Security Bảo Vệ Vận Chuyển - Security For Transpotion (ST)
1.

Nhận Diện Các Rủi Ro - Risks Identification

Ông Lê Văn Chung (Trưởng phòng nghiệp vụ) - Công ty Liêm Chính đã đưa ra nhiều biện pháp nhận diện những yếu tố rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và bao gồm các rủi ro sau; Cơ sở hạ tầng, Công trình xây dựng, Thiết bị, Hàng hóa, Các hệ thống điện nước, Nguyên vật liệu, Dữ liệu số, Hệ thống mạng, Phần mềm bảo mật, Nhân sự hoặc VIPs Mr. Le Van Chung (Head of Mission) - Liem Chinh Security Services Company has issued many measures to identify risk factors during task performance and include the following risks; Infrastructure, Construction, Equipment, Goods, Electricity and water systems, Raw materials, Digital data, Network systems, Security software, Personnel or VIPs

2.

Đánh Giá Mối Đe Dọa An Ninh - Access Security Threats

Phòng nghiệp vụ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính đã tìm ra những mối đe dọa tiềm tàng để nhận diện nhanh, ngoài ra có những mối đe dọa mang tính tự nhiên như: Động đất, Ngập lụt ...v.v Đe dọa với con người chúng ta như: Trộm cắp, Cướp giật, Ma tuý, Hiếp dâm, Bắt có trẻ em, Tấn công mạng. Đe dọa về môi trường như: Cháy nổ, Ngập lụt, Bão lũ, Tràn hóa chất. The professional department of Liem Chinh Security Services Company has found potential threats for quick identification, in addition there are natural threats such as: Earthquakes, Floods...etc. with us humans such as: Theft, Robbery, Drugs, Rape, Child Abduction, Cyber ​​Attack. Environmental threats such as: Fire, explosion, Flood, Storm, Chemical spill.

3.

Đánh Giá Các Lỗ Hổng An Ninh - Assessing Security Vulnerabilities

Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính thường xuyên đánh giá về các lỗ hổng an ninh hiện hữu, từ đó các chuyên gia An Ninh mạng của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính đã đưa ra nhiều phương án khắc phục nhanh chóng và hiệu quả cao nhất. Qua đó mang lại sự an ninh và sự an toàn cao cho mọi khách hàng đã ký kết hợp đồng thuê Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính. Liem Chinh Security Services Company regularly evaluates existing security vulnerabilities, from which Cyber ​​Security experts of Liem Chinh Security Services Company have come up with many solutions to quickly and effectively fix them. highest result. Thereby bringing high security and safety to all customers who have signed a contract to hire Liem Chinh Security Services.

4.

Phân Tích Đánh Giá Các Rủi Ro - Analysis and Assessment of Risks

Các chuyên gia an ninh của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính phải thường xuyên tính toán các cấp độ rủi ro khác nhau có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đây sẽ đưa ra được nhiều các phương án khắc phục mang tính tối ưu nhất, từ đó mới có thể kiểm soát các rủi ro một cách tốt nhất và chủ động nhất. Security experts at Liem Chinh Security Services Company must regularly calculate different levels of risks that may occur during the performance of assigned tasks. From here, we will be able to come up with the most optimal solutions, thereby being able to control risks in the best and most proactive way.

Tổng Quan Về Công ty Bảo Vệ Liêm Chính - Overview Integrity Security Company

Trải Nghiệm Các Giải Pháp An Ninh - Experience Security Solutions

Chào mừng Quý khách hàng đến với Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính, với cam kết mang lại sự an ninh và an toàn cao nhất cho Quý khách hàng, từ năm 2015 Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính được thành lập cho đến nay. Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính đã luôn đảm bảo tốt an ninh và an toàn cao nhất cho mọi khách hàng ký kết hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ của Công ty chúng tôi. Thêm vào đó Công ty chúng tôi còn tư vấn cho khách hàng nhiều giải pháp an ninh mới nhất, từ đó mạng lại sự an tâm cho các khách hàng, ngoài ra Công ty chúng tôi còn mang lại giá trị cộng thêm cho các khách hàng.

Welcome customers to Liem Chinh Security Services Company, with a commitment to bringing the highest security and safety to customers. Since 2015, Liem Chinh Security Services Company was established until 2015. now. Liem Chinh Security Services Company has always ensured the highest security and safety for all customers who sign contracts to hire our Company's security services. In addition, our company also advises customers on many of the latest security solutions, thereby bringing peace of mind to customers. In addition, our company also brings added value to customers.

Nhiệm vụ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh dự, vì tập thể Cán bộ nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Giá rẻ Liêm Chính đã mang lại sự An toàn, An ninh cho mọi khách hàng ký hợp đồng thuê Dịch vụ Bả vệ Chuyên nghiệp Liêm Chính. Ngoài ra chúng tôi còn là một cánh tay nối dài của lực lượng Công An Nhân Dân trong công cuộc bảo đảm an ninh trật tự chung của Xã hội.

The mission of Integrity Security Services Company is very heavy, but also very honorable, because the security staff of Integrity Cheap Security Services Company has brought safety and security for all customers who sign a contract to hire Integrity Professional Security Services. In addition, we are also an extended arm of the People's Public Security force in ensuring the general security and order of Society.

Tầm nhìn của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính chúng tôi rất rõ ràng; Xác định lấy khách hàng làm trọng tâm của sự phát triển, thêm vào đó chúng tôi luôn cạnh tranh bằng chất lượng Dịch vụ Bảo vệ với các đối thủ khác trên thị trường. Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính sẽ không cạnh tranh bằng giá rẻ khi ký kết hợp đồng cho thuê Dịch vụ Bảo vệ. Công ty Bảo vệ Liêm Chính là đối tác đáng tin cậy cho mọi khách hàng có nhu cầu thuê Dịch vụ Bảo vệ.

The vision of our Integrity Security Services Company is very clear; Determining that customers are the focus of development, in addition, we always compete with the quality of Security Services with other competitors in the market. Integrity Security Services Company will not compete with low prices when signing a security service rental contract. Integrity Security Company is a reliable partner for all customers who need to hire Security Services.

Giảm Rủi Ro - Reduce Risks
Ngăn Chặn Sự Cố Và Vụ Việc - Prevent Incidents And Incidents
Bảo Vệ Dữ Liệu - Data Protection
Liem Chinh Security
Liem Chinh Security
Liem Chinh Security
Liem Chinh Security

Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp - Professional Security Services

Thuê Dịch Vụ Bảo Vệ Liêm Chính - Khách Hàng Sẽ Được Bảo Đảm An Ninh
Hire Liem Chinh Security Guards - Customers Will Be Guaranteed Security

Các Thông Tin Mới - New Informations

Các Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp - Professional Security Services

Bảo Vệ Của Chúng Tôi - Our Security Guards

Mang Lại Sự An Toàn Cho Các Khách Hàng - Bring Safety To All Customers

anh-nhân-viên-liêm-chính

Nguyễn Hoài Nam

Nhân viên

nhân viên văn phòng liêm chính

Bùi Thu Lan

Nhân Viên Văn Phòng

nhân viên tại nơi bảo vệ

Bảo vệ Lotemax

CTO

Liên Hệ Ngay - Contact Today

Liên Hệ Để Được Tư Vấn Tốt Nhất - Contact Us To Get The Best Advice

Cần Thuê Bảo Vệ - Need To Hire Security - 0903 833 308

Bảo Vệ Liêm Chính Luôn Bên Cạnh Khách Hàng -