Nhận Thức Về An Ninh - SecurityAware

Đảm Bảo An Ninh Cho Các Dự Án Tương Lai Của Khách Hàng - Securing Your Future Projects

 1. Thiết lập, duy trì, làm sạch an ninh mạng.
 2. Sử dụng mật khẩu an toàn và nhiều lớp.
 3. Sử dụng Zero Trust Security.
 4. Cẩn trọng với những chiêu trò lừa đảo.
 5. Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ đảm bảo an ninh mạng.
 6. Bảo mật hệ thống mạng theo nhiều cấp độ khác nhau.
 7. Nên sử dụng dịch vụ bảo mật thông tin của bên thứ 3.
 1. Bảo vệ con người an toàn.
 2. Bảo vệ cơ sở vật chất an toàn.
 3. Bảo vệ tài sản an toàn.
 4. Bảo vệ các thiết bị máy móc an toàn.
 5. Bảo vệ môi trường làm việc an toàn.
 6. Bảo vệ các hệ thống hiện hữu an toàn.
 7. Bảo vệ cơ sở dữ liệu an toàn.
 1. Bảo vệ các dữ liệu quan trọng.
 2. Bảo vệ các thông tin bí mật.
 3. Bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm.
 4. Bảo vệ bí mật công nghệ sản xuất.
 5. Bảo vệ bí mật về chiến lược kinh doanh.
 6. Bảo vệ các IPs truy cập vào hệ thống.
 7. Bảo vệ các dữ liệu được mã hoá.
 1. Bảo vệ an ninh chung cho hệ thống.
 2. Bảo vệ các IPs cho khách hàng.
 3. Bảo vệ hệ thống Camera.
 4. Bảo vệ hệ thống báo động.
 5. Bảo vệ hệ thống chống trộm.
 6. Bảo vệ hệ thống kiểm soát vây tay.
 7. Bảo vệ hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Bảo Mật Sinh Trắc Học - Biometric Security

 1. Bảo mật công nghệ.
 2. Bảo mật xác thực.
 3. Bảo mật truy cập.
 4. Bảo mật đặc điểm.
 5. Bảo mật hành vi.
 6. Bảo mật cá nhân.
 7. Bảo mật danh tính.

 

Bảo mật dữ liệu

Bảo Mật Hệ Thống - Network Security

 1. Bảo mật tính toàn vẹn.
 2. Bảo mật tính có sẵn.
 3. Bảo mật dữ liệu.
 4. Bảo mật tài nguyên số.
 5. Bảo mật mạng máy tính.
 6. Bảo mật công nghệ.
 7. Bảo mật chính sách.
 8. Bảo mật các quy trình.
bảo mật dữ liệu
 1. Bảo mật các biện pháp.
 2. Bảo mật tài sản.
 3. Bảo mật hệ thống.
 4. Bảo mật thông tin.
 5. Bảo mật công nghệ.
 6. Bảo mật rủi ro.
 7. Bảo mật tổn hại.
 8. Bảo mật cá nhân.

Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp - Professional Security Services

Mang Lại Cho Khách Hàng An Ninh Tốt Nhất
Bring A Best Security To Customers

Liên Hệ Ngay Hôm Nay - Contact Us Today

Mang Lại Sự An Toàn Cao Cho Khách Hàng - United for Your Safety

Thuê Bảo Vệ Gọi Ngay - Hire Security Call Us - 0903 833 308

Đừng Ngại Ngần Khi Nói Xin Cha - Do Not Hesitate To Say