Bảo Vệ Sinh Trắc Học - BiometricGuard

Đảm Bảo An Ninh Cho Các Dự Án Tương Lai - Securing Your Future Projects

 1. Thiết lập, duy trì, làm sạch an ninh mạng.
 2. Sử dụng mật khẩu an toàn và nhiều lớp.
 3. Sử dụng Zero Trust Security.
 4. Cẩn trọng với những chiêu trò lừa đảo.
 5. Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ đảm bảo an ninh mạng.
 6. Bảo mật hệ thống mạng theo nhiều cấp độ khác nhau.
 7. Nên sử dụng dịch vụ bảo mật thông tin của bên thứ 3.
 1. Bảo vệ con người an toàn.
 1. Bảo vệ cơ sở vật chất an toàn.
 2. Bảo vệ tài sản an toàn.
 3. Bảo vệ các thiết bị máy móc an toàn.
 4. Bảo vệ môi trường làm việc an toàn.
 5. Bảo vệ các hệ thống hiện hữu an toàn.
 6. Bảo vệ cơ sở dữ liệu an toàn.
 1. Bảo vệ các dữ liệu quan trọng.
 2. Bảo vệ các thông tin bí mật.
 3. Bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm.
 4. Bảo vệ bí mật công nghệ sản xuất.
 5. Bảo vệ bí mật về chiến lược kinh doanh.
 6. Bảo vệ các IPs truy cập vào hệ thống.
 7. Bảo vệ các dữ liệu được mã hoá.

Bảo Vệ An Ninh Sinh Trắc Học - Biometric Security

 1. Dựa vào các công nghệ mới.
 2. Xác thực nhiều bước.
 3. Kiểm soát truy cập.
 4. Kiểm soát hệ thống.
 5. Kiểm soát hành vi.
 6. Kiểm soát đặc điểm.
 7. Kiểm soát danh tính.
 8. Kiểm soát các IPs.
Bảo mật dữ liệu

An Ninh Hệ Thống - Network Security

 1. Bảo vệ kho dữ liệu.
 2. Bảo vệ tính bảo mật.
 3. Bảo vệ tính toàn vẹn.
 4. Bảo vệ tính công nghệ.
 5. Bảo vệ tính sẵn có.
 6. Bảo vệ tài nguyên.
 7. Bảo vệ mạng máy tính.
 8. Bảo vệ chính sách.
bảo mật dữ liệu
 1. Bảo vệ các biện pháp.
 2. Bảo mật thiết kế.
 3. Bảo vệ dữ liệu.
 4. Bảo mật hệ thống.
 5. Bảo mật thông tin.
 6. Bảo mật cá nhân.
 7. Bảo mật các đe doạ.
 8. Bảo mật quy trình.

Dự Án An Toàn -Safety Project

An Toàn Cho Các Dự Án Tương Lai - Securing Your Future Projects

Liên Hệ Ngay Hôm Nay - Connect Today

An Toàn Cho Mọi Khách Hàng - United for Your Safety

Thuê Bảo Vệ Gọi - Hire Security Guards Call - 0903 833 308

Đừng Ngần Ngại Nói Câu Xin Chào - Do Not Hesitate To Say