Quy trình kiểm soát khách của bảo vệ Liêm Chính

Quy trình kiểm soát khách của bảo vệ Liêm Chính

Quy trình kiểm soát khách của bảo vệ Liêm Chính

Quy trình kiểm soát khách của bảo vệ Liêm Chính

Quy trình kiểm soát khách của bảo vệ Liêm Chính, là một bộ tài liệu quan trọng của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính trong nhiều năm qua, từ đâu cán bộ nhân viên bảo vệ sẽ có căn cứ để rẻn luyện và học tập hàng ngày. Qua đó có thể mang lại sự an ninh và an toàn cao nhất cho mọi khách hàng đã ký kết hợp đồng với Cty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính, để có một quy trình kiểm soát khách chuẩn nhất, thì đòi hỏi các cán bộ nghiệp vụ của Công ty Bảo vệ Liêm Chính phải có kiến thức tốt về lĩnh vực bảo vệ, qua đó mới ban hành ra quy trình kiểm soát khách tốt nhất.

Ai cũng biết rằng khách hàng vào làm việc với khách hàng diễn ra hàng ngày, chắc chắn rằng người mà khách gặp trước tiên và cuối cùng hoàn toàn là Nhân viên Bảo vệ Liêm Chính, do vậy người bảo vệ rất cần phải có ngoại hình ưa nhìn, có giọng nói truyền cảm và dễ nghe, phải có kiến thức giao tiếp tốt, phải nắm vững được các quy định của khách hàng, phải có nghiệp vụ bảo vệ tốt nhất. Khi có đầy đủ những yếu tố quan trọng trên thì người bảo vệ Liêm Chính sẽ rất tự tin vào kiến thức của mình để giao tiếp với mọi khách hàng.

Quy trình kiểm soát khách vào liên hệ công tác

 1. Bước 1: Khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân,
 2. Bước 2: Bảo vệ hỏi khách đến gặp ai? có hẹn trước hay không?
 3. Bước 3: Bảo vệ sẽ liên hệ với người mà khách cần gặp,
 4. Bước 4: Khi được chấp thuận thì sẽ đăng ký vào sổ khách, khi chưa được chấp thuận thì yêu cầu khách chờ,
 5. Bước 5: Phát thẻ cho khách đeo trong quá trình liên hệ,
 6. Bước 6: Kiểm tra những thiết bị, máy móc (nếu có) khi khách mang vào,
 7. Bước 7: Phát thẻ xe cho khách hoặc ghi số xe vào sổ,
 8. Bước 8: Kiểm tra xe trước khi cho vào,
 9. Bước 9: Phối hợp với bảo vệ tuần tra để kiểm soát khách theo nghiệp vụ bảo vệ,
 10. Bước 10: Hướng dẫn cho khách vào liên hệ công tác,

Những đòi hỏi đối với bảo vệ Liêm Chính 

 1. Phải có ngoại hình,
 2. Phải có chiều cao, cân nặng hợp lý,
 3. Phải có kiến thức giao tiếp tốt,
 4. Phải có những kỹ năng mềm,
 5. Phải có giọng nói dễ nghe,
 6. Phải có khả năng tốt về nghiệp vụ bảo vệ,
 7. Phải nắm được các quy định của khách hàng,
 8. Phải có thể kiểm soát được mọi tình huống,

Quy trình kiểm soát khách liên hệ công tác đã giúp cho tất cả cán bộ nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính có một bộ tài liệu chính thống nhất, từ đây sẽ giúp cho bảo vệ Liêm Chính tự tin hơn vào các công việc được giao của mình, từ đó bảo vệ Liêm Chính sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng nhất.