Dich vu bao ve Phu Tho

Dich vu bao ve Phu Tho

Dich vu bao ve Phu Tho, là công ty dịch vụ bảo vệ duy nhất đã được ủy ban nhân dân  tỉnh Phú Thọ giao cho việc đảm trách phần bảo đảm an ninh cho Lễ Hội Đền Hùng vào ngày 10.03 hàng năm, đây là một niềm tự hào của công ty bảo vệ chúng tôi, nhưng đó cũng là một trách nhiệm nặng nề của mình phải thực hiện.

Nắm bắt được tầm quan trọng được giao như vậy, do đó từng cán bộ nhân viên của công ty đã ra sức luyện tài từng người và từng ngày để tiếp thu những kiến thức mới về khoa học công nghệ, về đời sống trong thời đại 4.0, chỉ như thế thì mới có thể đáp ứng được những kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ giao phó.

Nội dung chính trong việc đào tạo bảo vệ

Dich vu bao ve Phu Tho

Dich vu bao ve Phu Tho

  1. Kiến thức pháp luật cơ bản,
  2. Kiến thức tổng quát về ngành bảo vệ,
  3. Kiến thức giao tiếp với mọi người xung quanh,
  4. Kiến thức kiểm soát đám đông,
  5. Kiến thức giải thích những yêu cầu của người khác,
  6. Kiến thức đeo bám, theo dõi những đối tượng khả nghi,
  7. Kiến thức cơ bản về võ thuật chuyên ngành,
  8. Kiến thức về sử dụng các loại công cụ hỗ trợ mang theo,

Khi khách hàng đang kinh doanh và làm ăn kinh tế tại tỉnh Phú Thọ, mà đang có nhu cầu thuê bảo vệ cho doanh nghiệp của mình, hoặc quý khách có nhu cầu thay đổi dịch vụ bảo vệ thì vui lòng liên hệ ngay qua số: 0903833308.