Cty bảo vệ khu công nghiệp Thới Hòa

Cty bảo vệ khu công nghiệp Thới Hòa

Cty bảo vệ khu công nghiệp Thới Hòa

Cty bảo vệ khu công nghiệp Thới Hòa

Cty bảo vệ khu công nghiệp Thới Hòa, đã là một sợi dây quan trọng để gắn kết giữa những khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lượng cao cho các khu công nghiệp trong thời gian dài vừa qua, từ đó đã giúp cho việc bảo đảm an ninh của khách hàng ngày càng được cải thiện hơn nữa, không để những yếu tố bị động hay bất ngờ trong công việc làm ăn của mình.

Ai cũng biết rằng, muốn bảo đảm tốt về an ninh trật tự cho khu công nghiệp, thì đòi hỏi một công ty bảo vệ khu công nghiệp Liêm Chính phải có những kiến thức chuyên môn tốt, một năng lực thực sự của mình, phải được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên dành cho khu công nghiệp đặc biệt chuẩn, thì đó mới có thể bảo đảm an toàn cao nhất cho mọi khách hàng thân thương của mình.

Các tiêu chí huấn luyện nghiệp vụ bắt buộc

 1. Nội hàm của Nghị định 96/2016,
 2. Nội hàm của Thông tư 42/2017,
 3. Kiến thức về đạo đức của bảo vệ,
 4. Trình độ kiểm soát người vào/ ra,
 5. Trình độ kiểm soát khách liên hệ,
 6. Trình độ kiểm soát nhà thầu vào/ ra,
 7. Trình độ kiểm soát xe vào giao hàng,
 8. Trình độ kiểm soát xe vào nhận hàng,
 9. Trình độ kiểm soát các đơn vị chuyển phát nhanh,
 10. Trình độ kiểm soát nhà thầu lấy rác thải,
 11. Trình độ kiểm soát nhà thầu vào mua phế liệu,

Với những kinh nghiệm có được từ khi cung cấp dịch vụ bảo vệ, thì đã hội đủ kinh nghiệm để bảo đản an ninh chung cho mọi khách hàng, khi cần tư vấn thuê bảo vệ khu công nghiệp gọi ngay: 0913938930.