Cty bảo vệ giá rẻ ở Quảng Ngãi

Cty bảo vệ giá rẻ ở Quảng Ngãi

Cty bảo vệ giá rẻ ở Quảng Ngãi

Cty bảo vệ giá rẻ ở Quảng Ngãi

Cty bảo vệ giá rẻ ở Quảng Ngãi, đã cung cấp bảo vệ cho một số cửa hàng Ron – Vịt Lộn Cô Tư tại tỉnh Quảng Ngãi, đã bảo đảm tốt một món ăn đặc sản của địa phương, góp phần vào việc bảo tồn một nét di sản quý báu của cha ông ta để lại từ nhiều năm trước, nói đến tỉnh Quảng Ngãi là ai cũng nghĩ đến con Sông Trà, vì con sông này đã chuyên chở phù sa cho cư dân nơi đây, ngoài ra mang lại rất nhiều tôm, cá, ron, ốc, hến, chai cho người dân địa phương.

Ngoài ra công ty bảo vệ chúng tôi còn cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tập đoàn Đất Xanh Miền Trung tại Quảng Ngãi, trên thực tế có hai dự án khu phức hợp dân cư lớn mang tên là Dự Án Bắc Tịnh Hà và Dự Án Nam Tịnh Hà, do vậy đòi hỏi đội ngũ bảo vệ phải có tính chuyên nghiệp cao thì mới đáp ứng được công việc mà khách hàng Đất Xanh Miền Trung đề ra.

Nhiệm vụ của bảo vệ ở Đất Xanh Quảng Ngãi

 

 1. Giữ gìn an ninh chung cho toàn bộ dự án,
 2. Giám sát mọi phương tiện vào/ ra tại dự án,
 3. Cấm không cho người không có trách nhiệm vào dự án,
 4. Cấm không cho người dân vào bên trong dự án để trồng cây,
 5. Cấm không cho người dân vào bên trong dự án để đốn củi,
 6. Kiểm soát mọi cán bộ nhân viên của các nhà thầu,
 7. Giám sát tất cả những xe đất đi vào dự án,
 8. Số xe, giờ vào, giờ ra, tài xế ký, đại diện đất xanh ký,
 9. Chặn những người không đủ tỉnh táo vào làm việc,
 10. Gửi số liệu lên Group An Ninh Đất Xanh sau một ngày làm việc,

Mặt tích cực làm việc tập đoàn Đất Xanh Miền Trung

 1. Nâng cao thương hiệu công ty Liêm Chính vào thương hiệu Đất Xanh,
 2. Giúp cho giá trị quan trọng cho tập đoàn Đất Xanh tốt hơn,
 3. Giám sát mọi nội quy cho tập đoàn Đất Xanh,
 4. Giám sát tốt mọi người vào/ ra tại dự án,
 5. Kiểm soát chặt chẽ các loại phương tiện vào/ ra dự án,
 6. Cấm không có những người không có nhiệm vụ vào dự án,
 7. Thêm thị trường cung cấp bảo vệ cho khách hàng tại Miền Trung,

Top 10 dịch vụ bảo vệ chất lượng nhất 

 1. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Liêm Chính,
 2. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Long Hải,
 3. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Long Hoàng,
 4. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thăng Long,
 5. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hòa Bình,
 6. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp KTC,
 7. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Phát Minh Vượng,
 8. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp KTC,
 9. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Đất Võ,
 10. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Ngự Lâm,

Bất cứ khi nào, khách hàng cần thuê bảo vệ tại tỉnh Quảng Ngãi, đừng ngần ngại gì hết, mà hãy liên hệ ngay với công ty bảo vệ chúng tôi: 0913938930, qua đó quý khách hàng sẽ được công ty bảo vệ chúng tôi hỗ trợ bài bản tuyệt.