Cty bảo vệ có đào tạo tại Nha Trang

Cty bảo vệ có đào tạo tại Nha Trang

Cty bảo vệ có đào tạo tại Nha Trang

Cty bảo vệ có đào tạo tại Nha Trang

Cty bảo vệ có đào tạo tại Nha Trang, cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ bảo vệ khác nhau cho thị trường, qua đó đã giúp cho mọi khách hàng có thể yên tâm hoạt động một cách an toàn hơn, không sợ bị mất an ninh xảy ra trong quá trình sản xuất của mình, tránh được lấy cắp bí mật công nghệ sản xuất vào tay những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Tất cả nhân viên bảo vệ của công ty chúng tôi trước khi ra trường đi nhận công tác, thì đều phải kinh qua những khóa huấn luyện bắt buộc trong 30 ngày, từ đó đã giúp cho nhân viên bảo vệ trang bị thêm kiến thức tổng quát trong ngành nghề bảo vệ cho mình, từ đó sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao và hoàn thành nó một cách nhanh chóng.

Kiến thức để đào tạo nghiệp vụ cho bảo vệ

  1. Kiến thức Nghị định 96/2016 và Thông tư 42/2017 của Bộ Công An,
  2. Kiến thức về đạo đức của người bảo vệ,
  3. Kiến thức về những mô hình bảo vệ khác nhau,
  4. Kiến thức cách lập biên bản sự việc, sự cố,
  5. Kiến thức kiểm soát người khi vào/ khi ra một cách chuyên nghiệp,
  6. Kiến thức cách kiểm soát các phương tiện khi vào/ khi ra,
  7. Kiến thức cách kiểm soát khách liên hệ công tác,
  8. Kiến thức kiểm soát cán bộ nhân viên nhà thầu vào/ ra,
  9. Kiến thức kiểm soát tài xế, lơ xe vào giao/ nhận hàng,
  10. Kiến thức kiểm soát những người vào giao thư từ, bưu phẩm, báo chí,

Qua những khóa học nghiệp vụ bắt buộc như trên, thì đã giúp cho mọi nhân viên bảo vệ trang bị kiến thức cần thiết cho mình, từ đó sẽ tự tin vào những công việc được giao, và hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách nhanh nhất, khi có nhu cầu thuê bảo vệ vui lòng liên hệ ngay: 0903833308.