• Home »
 • Tin Tức »
 • Công ty Bảo vệ Liêm Chính nhận giấy khen của Cục Thuế TPHCM 2020

Công ty Bảo vệ Liêm Chính nhận giấy khen của Cục Thuế TPHCM 2020

Công ty Bảo vệ Liêm Chính nhận giấy khen của Cục Thuế TPHCM 2020

Công ty Bảo vệ Liêm Chính nhận giấy khen của Cục Thuế TPHCM 2020

Công ty Bảo vệ Liêm Chính nhận giấy khen của Cục Thuế TPHCM 2020

Công ty Bảo vệ Liêm Chính nhận giấy khen của Cục Thuế TPHCM 2020, qua đó đã cho thấy sự ghi nhận quan trọng của Cục trưởng Cục Thuế TPHCM đối với Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính chúng tôi trong năm 2020 vừa qua. Để có được thành tích tuyệt vời đó thì tập thể Ban lãnh đạo, các phòng ban, các đội, các tổ trong toàn Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính đã cố gắng hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao liên quan đến thuế, từ đó mới có thể đạt được những thành tích như vậy, từ bộ phận quản lý theo dõi thuế hàng tháng, kê khai thuế luôn đảm bảo tính đúng và tính đủ, thời gian nộp thuế theo đúng quy định của nhà nước.

Ai cũng biết rằng, nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp được quy định trong “Luật Thuế” do vậy là một doanh nghiệp Việt Nam, Công ty Bảo vệ Liêm Chính luôn rất vinh dự và tự hào rằng “Doanh nghiệp Liêm Chính” đã đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình, từ đó thể hiện sự yêu nước cao cả, Lãnh đạo Công ty Dịch vụ Bảo vệ Liêm Chính luôn quán triệt tất cả cán bộ nhân viên trong toàn công ty “Mình phải có ý thức vì mọi người trong học tập, lao động, sản xuất” từ đó sẽ cho ra phẩm chất cao đẹp của một doanh nghiệp có tầm trong ngành cung cấp Dịch vụ Bảo vệ Giá rẻ Liêm Chính cho mọi khách hàng, từ đây khách hàng sẽ an tâm khi ký hợp đồng với Công ty Bảo vệ Liêm Chính.

Những mặt đạt được trong nghĩa vụ thuế năm 2020 đối với nhà nước

 1. Xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng,
 2. Tính đúng tỷ lệ phần trăm theo quy định của ngành thuế,
 3. Kê khai chi tiết từng khách hàng một,
 4. Có những bảng tài liệu chứng minh tính minh bạch,
 5. Có đầy đủ bảng báo cáo tài chính,
 6. Có đầy đủ bảng thuyết minh tài chính,
 7. Có đầy đủ chi tiết từng khách hàng một với mức doanh thu chính xác cao,
 8. Doanh nghiệp cam kết luôn đóng đúng và đóng đủ các loại thuế,
 9. Không trễ hạn nộp thuế theo quy định,
 10. Thể hiện tính trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nghĩa vụ thuế,

Những khẩu hiệu của ngành thuế Việt Nam

 1. Ngành thuế Việt Nam đã trải qua 67 năm hình thành,
 2. Ngành thuế đã có hệ thống quản lý từ Trung Ương đến địa phương,
 3. Ngành thuế cần thu đúng quy định,
 4. Ngành thuế cần thu đủ chỉ tiêu,
 5. Ngành thuế cần thu kịp thời,
 6. Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân,
 7. Tiền thuế để xây dựng bảo vệ tổ quốc,
 8. Nộp thuế là yêu nước,