Cty bảo vệ khu công khu công nghiệp An Phước

Cty bảo vệ khu công khu công nghiệp An Phước
Cty bảo vệ khu công khu công nghiệp An Phước

Cty bảo vệ khu công khu công nghiệp An Phước, mang lại sự an toàn cao nhất dành cho mọi khách hàng trong thời gian qua, với nhiều mô hình bảo đảm an ninh mới lạ và độc đáo nhất của mình, thì những dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp mới đã được khách hàng đón nhận một cách nhanh chóng, với tôn chỉ quan trọng “Không giữ gìn tốt về an ninh, thì coi như chưa hoàn thành công việc”.

Nói đến nghề bảo vệ khu công nghiệp, là đề cập đến những cách làm chuyên nghiệp nghiệp nhất, kiểm soát tốt mọi người vào ra, giám sát xe vào lấy hàng hóa, giám sát xe vào lấy rác thải một cách bài bản nhất, ngoài ra còn hỗ trợ những khách hàng đến giao dịch tại khu công nghiệp, làm sao vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi.

Nhiệm vụ dành cho vị trí bảo vệ Tuần tra

  1. Vào ca trực trước 15 phút,
  2. Tác phong đồng phục phải bảo đảm,
  3. Sức khỏe tốt, không bị say xỉn hay có mùi bia rượu,
  4. Kiểm tra ngay số sách bàn giao,
  5. Kiểm tra các thiết bị bàn giao,
  6. Kiểm tra ngay công cụ bàn giao,
  7. Tất cả đầy đủ và bình thường thì thôi,
  8. Có bất thường báo ngay cho Ca trưởng,
  9. Sau khi nhận ca xong, thì phải đi tuần tra ngay,
  10. Ngồi làm việc tại vị trí của mình một cách nghiêm túc,

Trải qua nhiều năm khó khăn vất vả lúc ban đầu, đến nay thì công ty bảo vệ khu công nghiệp Liêm Chính đã rất tự tin vào kinh nghiệm và khả năng của mình, khi cần thuê bảo vệ chất lượng cao, vui lòng liên hệ ngay: 0913938930.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *