Cty bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Tân

Cty bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Tân
Cty bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Tân

Cty bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Tân, đã chứng minh cho khách hàng biết về tính quan trọng của mình trong lĩnh vực bảo đảm an ninh cho khách hàng, khi có nhu cầu thuê bảo vệ khu công nghiệp Liêm Chính thì chỉ cần vào trang Website: liemchinhsecurity.com để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất của mình, qua đó sẽ mang lại sự an ninh và an toàn cho mọi doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo dành cho bảo vệ khu công nghiệp;

 1. Nội hàm Nghị định 96/2016 của Chính phủ,
 2. Nội hàm Thông tư 42/2017 của Bộ Công An,
 3. Học về kỹ sơ cấp cứu,
 4. Học về kiến thức PCCC,
 5. Học về kiến thức cứu hộ và cứu nạn,
 6. Học về kiến thức về kiểm soát người vào/ ra,
 7. Học về kiến thức kiểm soát xe vào/ ra,
 8. Học về kiến thức kiểm soát người vào giao thư từ báo chí,
 9. Học về nghiệp vụ kiểm soát đám đông,
 10. Học về nghiệp vụ kiểm soát bạo động,

Nhiệm vụ cụ thể của bảo vệ khu công nghiệp 

 1. Giữ gìn an ninh cho toàn bộ khu công nghiệp,
 2. Giữ gìn và áp dụng nội quy đối với tất cả mọi người,
 3. Giám sát người ra bằng biện pháp nghiệp vụ,
 4. Giám sát các xe vào biện pháp nghiệp vụ,
 5. Giám sát hệ thống hàng rào,
 6. Giám sát hệ thống thoát nước,
 7. Giám sát hệ thống điện chiếu sáng,
 8. Giám sát hệ thống Camera,
 9. Giám sát hệ thống biển báo,
 10. Giám sát hệ thống rãnh thoát nước,
 11. Giám sát bộ hệ thống vạch kẻ đường,

Bất kể khi nào khách hàng có nhu cầu thuê bảo vệ có trình độ nghiệp vụ tốt, thời gian cung cấp dịch vụ bảo vệ nhanh, giá cho thuê bảo vệ rẻ nhất, thì gọi ngay: 0913938930.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *