Cty bảo vệ bệnh viện Hùng Vương

Cty bảo vệ bệnh viện Hùng Vương
Cty bảo vệ bệnh viện Hùng Vương

Cty bảo vệ bệnh viện Hùng Vương, đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo bệnh viện và Cty bảo vệ Liêm Chính đưa ra, từ đó tạo ra một môi trường thăm khám bệnh an ninh và an toàn cao nhất, mọi bệnh nhân sẽ an lòng khi đến bệnh viện thăm khám và chữa trị bệnh trong thời gian vừa qua, với cái tâm trong ngành nghề thì Cty bảo vệ Liêm Chính luôn xác định được trọng trách của mình trong lĩnh vực bảo đảm an ninh.

Quan điểm lãnh đạo của ông Hà Sơn Bình rằng, khi không mang được giá trị cho khách hàng và chất lượng dịch vụ bảo vệ thì không nên làm kinh doanh dịch vụ bảo vệ, chính điều này mà tập thể Công ty bảo vệ Liêm Chính phải luôn trú trọng công tác đào tạo nghiệp vụ cho tất cả nhân viên bảo vệ mới, tái đào tạo cho những nhân viên bảo vệ cũ, từ đó sẽ trang bị kiến thức tổng quát hơn cho tất cả nhân viên bảo vệ trong toàn công ty, qua đó phục vụ tốt nhiệm vị bảo đảm an ninh cho bệnh viện phụ sản Hùng Vương trong thời gian qua.

Bố trí lực lượng bảo vệ ở bệnh viện

 1. Bảo vệ cổng chính lối vào,
 2. Bảo vệ cổng chính lối ra,
 3. Bảo vệ cổng phụ 1,
 4. Bảo vệ cổng phụ 2,
 5. Bảo vệ bãi xe ô tô,
 6. Bảo vệ bãi xe máy lối vào,
 7. Bảo vệ bãi xe máy lối ra,
 8. Bảo vệ trực tại khoa cấp cứu,
 9. Bảo vệ ở khoa khám bệnh,
 10. Bảo vệ tuần tra tổng hợp tại bệnh viện,
 11. Bảo vệ quản lý quầy tính tiền bệnh viện,
 12. Bảo vệ trong phòng Camera bệnh viện,

Đầu việc chính cho bảo vệ ở bệnh viện

 1. Giám sát người vào thăm khám ở bệnh viện,
 2. Giám sát người ra khi thăm khám xong đi ra,
 3. Giám sát việc bốc số thứ tự để tạo sự công bằng,
 4. Giám sát khu vực ngồi chờ gọi số thăm khám bệnh,
 5. Giám sát các bệnh nhân vào khám đúng khoa,
 6. Áp dụng nội quy của bệnh viện một cách tốt nhất,
 7. Chỉ dẫn khu khám bệnh dịch vụ, theo yêu cầu,
 8. Giám sát chống móc túi, ăn cắp, cướp giật ở bệnh viện,
 9. Giám sát tốt bãi xe của bệnh viện ra/ vào,
 10. Phải nhìn Camera để phát hiện sự cố hay vụ việc,
 11. Xử lý những sự cố, vụ việc xảy ra ở bệnh viện,

Trải qua 25 năm kinh nghiệm liên quan đến ngành nghề bảo vệ uy tín, thì công ty bảo vệ Liêm Chính hiểu rất rõ những yêu cầu của khách hàng, từ đó sẽ đáp ứng đúng những yêu cầu đó, qua đó mới mang lại sự an ninh và an toàn cho mọi hoạt động của bệnh viện.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *