Dịch vụ bảo vệ ở Quảng Ngãi

Dịch vụ bảo vệ ở Quảng Ngãi
Dịch vụ bảo vệ ở Quảng Ngãi

Dịch vụ bảo vệ ở Quảng Ngai, đang huấn luyện nghiệp vụ cho nhiều khóa bảo vệ khác nhau, với cách đào tạo bài bản nhất của mình thì chất lượng đầu ra là điều đã được tiên liệu trước, chính vì thế mà tất cả khách hàng khi đã ký kết hợp đồng với công ty bảo vệ chúng tôi, thì hoàn toàn yên tâm vào chất lượng dịch vụ bảo vệ mà chúng tôi mang lại.

Những nhân viên bảo vệ sau khi tham gia vào lớp huấn luyện nghiệp vụ, thì bắt buộc phải được làm bài kiểm tra đánh giá về kiến thức đã được tiếp thu trong lớp học, để cho ra kết quả tốt nhất có thể, những nhân viên bảo vệ có kết quả học tập từ 5 điểm trở lên mới được sắp xếp đi làm việc, còn những nhân viên chưa đạt được 5 điểm thì bắt buộc phải học lại.

Những giá trị mang lại cho khách hàng

 1. Là bộ mặt tốt cho mọi khách hàng,
 2. Là những người mang lại sự ấm áp cho khách hàng,
 3. Kiểm soát tốt mọi người vào/ ra,
 4. Kiểm soát tốt cán bộ nhân viên nhà thầu,
 5. Kiểm soát tốt được khách liên hệ công tác,
 6. Kiểm soát tốt những người vào giao/ nhận hàng,
 7. Kiểm soát tốt những người vào giao thư từ/ báo chí,
 8. Chống đột nhập bất hợp pháp hiệu quả cao,

Bảo vệ cho các khu công nghiệp tại địa bàn

 1. Bảo vệ cho khu công nghiệp Thổ Phong,
 2. Bảo vệ cho khu công nghiệp Quảng Phú,
 3. Bảo vệ cho khu công nghiệp Tinh Phong,
 4. Bảo vệ cho khu kinh tế Dung Quất,
 5. Bảo vệ cho khu công nghiệp La Hà,
 6. Bảo vệ cho khu công nghiệp Bình Nguyên,
 7. Bảo vệ cho khu công nghiệp Thạch Trụ và Quán Lát,
 8. Bảo vệ cho khu công nghiệp Làng Nghề Đồng,
 9. Bảo vệ cho khu công nghiệp Thị Trấn Ba Tơ,
 10. Bảo vệ cho khu công nghiệp Thổ Phong,

Với dịch vụ bảo vệ cực đỉnh, nhưng giá dịch vụ bảo vệ phù hợp với chi phí của khách hàng, thì hy vọng khách hàng hoàn toàn yên tâm khi ký kết hợp đồng với công ty bảo vệ chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0913.938.930.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *