Dich vu bao ve Quang Nam

Dich vu bao ve Quang Nam
Dich vu bao ve Quang Nam

Dich vu bao ve Quang Nam, là một trung tâm chuyên huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chất lượng cao cho các tỉnh miền trung, vì thế mà khách hàng ai cũng mong muốn được ký kết hợp đồng với công ty bảo vệ chúng tôi, để từ đó được sử dụng một dịch vụ bảo vệ tuyệt vời ông mặt trời cho họ.

Nội dung cơ bản dành cho các nhân viên bảo vệ mới;

 1. Đạo đức của người bảo vệ chuyên nghiệp,
 2. Kiến thức pháp luật liên quan đến Nghị định 96/2016,
 3. Kiến thức pháp lý của Thông tư 42/2017 của Bộ Công An,
 4. Nhiệm vụ cơ bản dành cho bảo vệ chuyên nghiệp,
 5. Cách quản lý giấy tờ liên quan dành cho bảo vệ chuyên nghiệp,
 6. Hình thức kiểm soát cán bộ công nhân viên vào/ ra chuyên nghiệp,
 7. Hình thức kiểm soát xe vào giao/ nhận hàng chuyên nghiệp,
 8. Hình thức kiểm soát đối với khách vào liên hệ công tác,
 9. Hình thức kiểm soát đối với nhà thầu vào làm việc,

Những kết quả đạt được sau khóa học

 1. Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ cho mình,
 2. Tự tin khi làm việc cho khách hàng,
 3. Hạn chế những sai lầm khi làm việc,
 4. Tự tin khi giải quyết và xử lý các sự việc, sự cố (nếu có)
 5. Có thể huấn luyện lại cho những thế hệ bảo vệ sau đó,
 6. Có giấy chứng nhận bảo vệ khi kết thúc khóa học,
 7. Ngăn chặn đột nhập bất hợp pháp vào bên trong một cách hiệu quả,
 8. Duy trì tốt mọi nội quy mà khách hàng đề ra,

Sau khi kết thúc khóa học nghiệp vụ bảo vệ tại trung tâm, thì tất cả nhân viên bảo vệ đều có những kiến thức quan trọng cho bản thân, qua đó sẽ làm việc một cách tự tin hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khi có muốn thuê dịch vụ bảo vệ chất lượng cao thì vui lòng gọi: 0903.833.308.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *