Dịch vụ bảo vệ ở Lai Châu

Dịch vụ bảo vệ ở Lai Châu
Dịch vụ bảo vệ ở Lai Châu

Dịch vụ bảo vệ ở Lai Châu, đã là niềm tin cao độ dành cho khách hàng của mình tại tỉnh nhà, thông qua những cam kết chất lượng như sau; không chất lượng, không thành doanh nghiệp, thì đã giúp cho khách hàng hiểu nhanh về bản chất hoạt động của công ty bảo vệ chúng tôi, nó cũng chính là câu Slogan của công ty.

Những gì mang công ty bảo vệ hướng tới, là một cái đích đến với nhiều hoài niệm nhất, nhưng nó rất mang tính thực tiễn cao, không đặt cho vui hoặc đặt mục đích chỉ để khoe mẽ, mà nó có thể đong đếm được, vì điều này mà tất cả bộ máy của công ty bảo vệ chúng tôi đều đạt được những cái đích mình đặt ra trong thời gian qua.

Nhân viên bảo vệ sẽ được huấn luyện như

  1. Hiểu biết pháp luật về Nghị định 96/2016 của Chính Phủ,
  2. Hiểu biết pháp luật về Thông tư 42/2017 của Bộ Công An,
  3. Các nhận thức cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ phải có,
  4. Phương thức kiểm soát cán bộ nhân viên vào/ ra làm việc,
  5. Phương thức kiểm soát khách liên hệ công tác vào nhà máy,
  6. Phương pháp kiểm soát nhà thầu vào thi công hoặc sửa chữa,
  7. Phương thức đăng ký và kiểm soát xe vào giao/ nhận hàng,
  8. Cách kiểm soát những người vào giao thư từ, báo chí, bưu kiện,
  9. Cách kiểm soát đám đông như; đình công, lãn công, tụ tập đông người,

Với những quyết tâm cao nhất của mình, thì trong thời gian dài vừa qua công ty bảo vệ chúng tôi đều đạt và vượt chỉ tiêu mà lãnh đạo công ty đề ra, qua đó đã đưa thương hiệu của công ty bảo vệ đến với nhiều khách hàng trên phạm vi cả nước.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *