Phương án bảo vệ nhà máy, phương án bảo vệ công trình, phương án bảo vệ tòa nhà, khung mẫu sẵn. Dù là bất kỳ dịch vụ bảo vệ cho khách hàng, công ty bảo vệ chúng tôi đều có phương án giả định có thể xảy ra, phương án rút lui an toàn, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách hàng, phương án bảo vệ tài sản không bị thất thoát, phương án an toàn phòng chống cháy nổ…. Tất cả đã được tập giả định để nếu tình huống có xảy ra tất cả nhân viên bảo vệ đều có thể xử lý thao tác chuyên nghiệp không bị động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống

Phương án bảo vệ nhà máy

  • Bảo vệ vị trí cổng chính: Kiểm soát an ninh khu vực cổng chính, kiểm soát công nhân ra vào công ty, như khi vào công ty phải mang bảng tên, mặc đồng phục của công ty qui định theo từng bộ phận, tuân thủ quy trình lao động, đồ bảo hộ lao động, nhắc nhở tất cả các nhân viên, công nhân không được mang bất cứ thứ gì không cần thiết vào phân xưởng làm việc như giỏ xách, đồ ăn, gậy gộc, đặc biệt các chất gây cháy nổ… Tất cả sẽ gửi ở phòng giữ đồ theo qui định tại phòng bảo vệ.
  • Khi công nhân ra về thì bảo vệ tập trung tối đa để giữ ổn định cho công nhân xếp hàng và xét người theo quy định của công ty, xét người theo quy trình xét người của bảo vệ.
  • Bảo vệ kiểm soát người ra vào, khi họ vào thì phải hỏi họ vào gặp ai?, bộ phận nào? hướng dẫn họ đăng ký thông tin tại cổng bảo vệ và tông báo cho bộ phận tiếp đón và hướng dẫn họ đi đúng nơi quy định, phát thẻ an ninh cho khách hàng khi vào gặp các bộ phận quản lý, khi họ ra về bảo vệ kiểm soát và ân cần cư xử đúng mực và trả các giấy tờ cho họ và thu lại bảng tên kiểm soát an ninh.
  • Bảo vệ kiểm soát cổng phải kiểm soát hàng hoá ra vào:

    Khi hàng hoá vào bảo vệ phải cân xe, kiểm số lượng hàng trên xe, nếu là xe có hàng, kiểm tra hàng hoá được phép vào cổng, thông báo bộ phận có trách nhiệm ra cổng nhận hàng, bảo vệ ghi chép nhật ký người vào giao hàng như tên người giao hàng, số lượng hàng, tên hàng, mã  hàng, mã hoá đơn, ký hiệu, số xe, loại xe, giờ vào, giờ ra kiểm soát và xét người, xét xe, cân xe theo quy định, tất cả ghi xổ theo dõi nhập hàng của bảo vệ.

  • Khi xuất hàng: bảo vệ cũng phải ghi lại tất cả các thông tin trên hoá đơn, cân xe, nhớ quan sát kỹ hoá đơn xuất hàng có hợp lệ không, có đầy đủ chữ ký của các bộ phận có trách nhiệm, bảo vệ xét kiểm tra lại tất cả theo quy trình xuất hàng.
  •   tải xuống (16) cần phải được công ty bảo vệ đề ra để có phương án tác chiến kịp thời.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *