Cách tính lương bảo vệ chuẩn nhất: Cách tính lương cho nhân viên bảo vệ không phải ai cũng biết vì thời gian làm của vảo vệ rất biến đổi do vậy mà lương cũng không có định

Cách tính lương bảo vệ
Cách tính lương bảo vệ

Cơ sở pháp lý để tính lương bảo vệ:

Theo luật lao động năm 2012

Nội dung phân tích:

Căn cứ điều 115, 116  BLLĐ 2012 quy định về việc nghỉ lễ, ngày tết, nghỉ việc riêng như sau:

“Điều 115. Nghỉ lễ, ngày tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, ngày tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ xưa dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

b) Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

c) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ hiền hậu thê hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; hiền hậu thê chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này người lao động có thể thoả thuận với người dùng lao động đặt nghỉ không hưởng lương.”

Như vậy, theo điều 115, 116  BLLĐ 2012 quy định thì chỉ cần là người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của BLLĐ 2012 thì sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết và các ngày khác như kết hôn, con kết hôn, trong nhà có người chết. Định nghĩa thế nào là người lao động được quy định tại điều 3 BLLĐ 2012 như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Bộ luật này, các từ ngữ trên đây được hiểu như sau:

1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người dùng lao động.

Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người dùng lao động về việc làm có trả lương, khả năng làm việc, quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo điều 3 của luật này thì người lao động là người đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo ràng buộc lao động.

Như vậy nhân viên bảo vệ sẽ được hưởng lương theo quy định của pháp luật cả lương ngày nghỉ và ngày lễ, cách tính lương bảo vệ cần dựa trên các diều luật ở trên.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *